Weeginstallaties

Overbelading is heden ten dage een hot item. Al meer wordt het een verplichting om alle in- en uitgaande goederen te wegen. Niet alleen in het transport wat over de weg gaat maar ook in de landbouw en in de veehouderij sector.

Het doel is overbelading te voorkomen. Al meer wordt het verplicht de aan- en afgifte van goederen nauwkeuring bij te houden.
Daarbij komt nog dat uw voertuig minder brandstof verbruikt bij een juiste belading.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Een weegbrug voor de wegenbouw, bedrijfsklaar in 30 minuten. Mobiele opstelling. Maar ook in de landbouw- en veehouderij zijn er vele mogelijkheden.

Wij informeren u hier graag over.